вторник, 9 сентября 2014 г.

Սովորում ենք հաշվել

Տեսանյութում ցույց է տրվում ինչպես հաշվել.
Նայելուից հետո սկսում ենք սովորել
Խաղի միջոցով կրկնել թվերը՝ հաշվել դասարանի աթոռներն ու սեղանները, աղջիկներին ու տղաներին, այգու ծառերը

1 –էռթի     /ერთი/
2- օրի        /ორი/
3- սամի    /სამი/
4- օթխի     /ოთხი/
5- խութի    /ხუთი/
6 –էքվսի     /ექვსი/
7 –շվիդի     /შვიდი/
8 – ռվա       /რვა/
9 –ցխրա      /ცხრა/

10 – աթի     /ათი/

Комментариев нет:

Отправить комментарий