пятница, 24 октября 2014 г.

Ուրախ վրացերեն /երգ/
Չիտի -գվրիտի 

Մօփրինավդա չիտի-գվրիտի, ասե մղերոդա
----------- ասե մղերոդա
Ուցեդ ծվիմա ծամովիդա , սուլ առ էլոդա
Ծղապ-ծղուպ x3
Ասէ մղերոդա
Թանաց պիրի գաակեթա,
Լեքսի մղերոդաշշշշշշշ, ուուուու
ասէ մղերոդա:

Մելա-կուդա գամոբրձանդա,
Կուդի շվենոդա լալալաաաա, ա-ա-ա
Ասէ մղերոդա

Դաթվմա ցեկվա ծամոիծղո,
սուլ ար սցխվենոդա
Բում -3, բում -3, բում -2
Ասէ մղերոդա.

Մգելի կբիլեբս իլեսավդա
Ասէ ամբոբդա,
Ղվելաս շեգճամթ,
Վիսաց մգելիս էշինոդա սախշի գարբոդա:

Չիտի, ճվիմա  ծղապ-ծղուպ, քարի, շշշշշշշ
Մելա , դաթվի բու-բու , մգելի ռռռռռռռռռռ
չեմթան,
 ասէ ամբոբդա
Վիսաց մգելիս էշինոդա սախշի գարբոդա:

Комментариев нет:

Отправить комментарий