вторник, 11 ноября 2014 г.

Սովորել լինել բայը

Ես եմմե վար        /მე ვარ/                                        մենք ենք -չվեն վարթ /ჩვენ ვართ/
Դու եսշեն խար          /შენ ხარ/                                դուք եք- թքվեն խարթ  /თქვენ ხართ/

Իս արիս - իս արիս     /ის არის/                                 նրանք են իսինի արիան  /ისინი არიან/

Комментариев нет:

Отправить комментарий